CHRZEST

 

Chrzest jest pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli jest najważniejszym elementem, etapem drogi chrześcijanina. Bez niego nie można przejść do następnych znaków sakramentalnych. Stąd chrzest jest konieczny do zbawienia.
Co więcej, "Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego" (KKK 1257).

-----------------------------------------------------------

Ochrzczony otrzymuje wiele bezcennych darów:
łaskę uświęcającą, dar Ducha Świętego, miłowania Boga i ludzi oraz czynienia dobra.
Każdy ochrzczony staje się odpowiedzialny za wiarę.
Na mocy chrztu może też przyjmować inne sakramenty.

INFORMACJE:
-------------------------

1.Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygdnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z USC.
W przypadku chrztu dzieci spoza naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii do której to dziecko należy.
2. Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
3. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:
- niepraktykujące
- pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej

4. Akt chrztu jest podpisywany przez jednego z rodziców i rodziców chrzestnych.
5. Prosimy o punktualne przybycie na mszę św. chrzcielną oraz zabranie ze sobą "białej szaty" i świecy chrzcielnej.
6. Filmowanie i fotografowanie uroczystości należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest dziecka może być odłożony.

BIERZMOWANIE

Święta

Środa, XIX Tydzień zwykły
Rok C, II
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
5741

Statystyki

Brak własnych statystyk

Dźwięk