«Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim» (1 J 3, 24)

Słowo Życia na czerwiec 2008

   Kiedy się kocha, chciałoby się zawsze być z osobą kochaną. Tego także pragnie Bóg, który jest Miłością. Stworzył nas, abyśmy mogli Go spotkać i nie będziemy mieli pełnej radości, dopóki nie złączymy się z Nim w najgłębszej jedności, bo tylko ona potrafi nasycić nasze serce. On zstąpił z nieba, żeby przebywać razem z nami i żeby wprowadzić nas w komunię z Nim.
   Św. Jan w swoim liście mówi o "przebywaniu" jednego w drugim, Boga w nas i nas w Bogu, przypominając głęboki wymóg, objawiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. "Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę" - powiedział Mistrz, wyjaśniając przez alegorię winnego krzewu i latorośli, jak mocny i żywotny jest związek, który łączy nas z Nim1.
   Jak osiągnąć jedność z Bogiem?
   Św. Jan nie ma wątpliwości, że wystarczy wypełniać Jego przykazania:

«Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim»

   Czy dużo jest przykazań, które trzeba wypełniać, żeby osiągnąć tę jedność?
   Nie, od kiedy Jezus streścił je w jednym przykazaniu. "Przykazanie zaś Jego jest takie - przypomina św. Jan tuż przed wybranym na ten miesiąc Słowem Życia - abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał"2.
   Wierzyć w Jezusa i tak się miłować, jak On nas umiłował - to jedyny nakaz.
   Jeśli ludzkie życie znajduje swoje spełnienie w zamieszkiwaniu Boga między nami, jest tylko jeden sposób, by być w pełni sobą: miłować! Św. Jan jest o tym przekonany do tego stopnia, że nieustannie powtarza to w całym liście: "Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim"3, "Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas..."4.
   Tradycja w związku z tym mówi, że kiedy św. Jana - już jako starca - pytano o nauczanie Pana, on powtarzał zawsze słowa nowego przykazania. Kiedy go pytano, czemu nie mówi o niczym innym, odpowiadał: "Bo to jest przykazanie Pana! Jeśli nim żyjemy - to wystarczy".
   Tak samo jest z każdym Słowem Życia: niezawodnie prowadzi do miłości. Nie może być inaczej, skoro Bóg jest Miłością i każde Jego słowo zawiera miłość, wyraża ją i - jeśli jest wprowadzone w życie - przemienia w miłość.

(1) Por. J 15, 1-5.
(2) 1 J 3, 23.
(3) Tamże 4, 16.
(4) Tamże 4, 12.

 [1]  2  » 

Powrót

Święta

Piątek, Wielki Tydzień
Rok C, I
Wielki Piątek Męki Pańskiej

SondaLicznik

Liczba wyświetleń strony:
23086

Statystyki

Brak własnych statystyk

Dźwięk